-A A +A

Products For Ruminant

EPRINEX POUR-ON VET. 5 mg/ml pour-on, opløsning (eprinomectin)

For at komme til produktresumeet klik her

IVOMEC VET. 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning (ivermectin)

For at komme til produktresumeet klik her

ROMEFEN VET. 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning (ketoprofen)

For at komme til produktresumeet klik her

WELLICOX 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning (flunixin)

For at komme til produktresumeet klik her

ZACTRAN 150 mg/ml injektionsvæske, opløsning (gamithromycin)

For at komme til produktresumeet klik her